KONTAKT O NÁS PRIDAŤ K OBĽÚBENÝM
HĽADAŤ:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategórie
Načítám...Reklama:

 

Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie)


Na tovar zakúpený v eshope Sport timing je záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť.

Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva a dokladu o zaplatení a prevzatí. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že písomne doručí predávajúcemu reklamáciu s uvedením predmetu reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu podľa platnej legislatívy.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

  • ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi súhlasil,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 

14945 návštevníkov

Chcem vlastný eshop-zdarma!         Copyright (c) 2008 eshop-zdarma.sk, všetky práva vyhradené